KEISTAS ŠVARKAS J. Erlickas
 Aš kadais turėjau švarką –/ Paprasčiausią, margą.
Bet rugsėjo vieną rytą/ Į pietus jisai išskrido.

Tąsyk pievoj veršis bliovė,/ Graudžiai klykė gervės…
Suplasnojo dviem rankovėm/ Švarkas susinervinęs.
Nors ir smarkiai tąsyk lijo,/ Gervių trikampį pavijęs,
Būrio uodegoj jis/ Taip ir nuplasnojo…

Grįžt pavasarį turėtų –/ Prisimins gal kelią.
Džiaugčiaus, jeigu išperėtų/ Daug mažų švarkelių…
 
O štai ir 2018 metų kelionių planas:

Pavasariui:


PASIMATYSIME KELIONĖSE!


I